PrevádzkareňCOMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


: 0915712906
: info@compex-data.sk

SídloCOMPEX DATA s.r.o.
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava 4

: 31358411
: 2020349408
: SK2020349408
5762/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70