Predajca

Názov:COMPEX DATA s.r.o.
IČO:31358411
DIČ:2020349408
IČ DPH:SK2020349408
Mesto:Bratislava
PSČ:841 04
Adresa:Dúbravská cesta 9
Telefón:0915712906
E-mail:info@compex-data.sk
Kontakt:Peter Števko
5762/B

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 02/58 27 21 72
  • 02/58 27 21 04
Fax:
  • 02/58 27 21 70